Nieuwe blog via mail binnenkrijgen?

zaterdag 12 mei 2012

Handboek voor kerkenraden

Op dit moment zijn we als taakgroep van de synode bezig om de laatste hand te leggen aan een eenvoudig handboek voor kerkenraden waarin een lijvig beleidsplan van de synode wordt samengevat.
Het gaat voor een groot deel over het nieuwe beleid van verkiezingen en trainingen van ouderlingen en diakenen.
De veranderingen zijn niet zomaar wat details in de kantlijn! Was je eerst ouderling voor het leven zonder herverkiezing na een bepaalde termijn (status) blijk je in het nieuwe beleid ineens termijnen te hebben en zelfs na 2 termijnen niet meer herkiesbaar te zijn. Je bent dan nog wel ´ouderling´ of ´diaken´ in aanspraak, maar niet meer als zodanig actief in de kerk.Waarom dan deze verandering? In de praktijk zijn er in sommige wijken soms meer ouderlingen en diakenen dan ´gewone´ kerkleden. Velen zijn in de begintijd actief maar na een aantal jaar laten ze het over aan een nieuwe lichting. Dat is dan nu ook onderdeel van het nieuwe beleid. Als je in de kerkenraad gekozen wordt dan ben je actief voor 1 of  (hooguit) 2 termijnen. En wat er dan van je verwacht wordt als ouderling of diaken in de dienst van God wordt nu voortaan ook geleerd. Alle nieuwe kerkenraadsleden krijgen de basistraining voor ambtsdragers, bestaande uit Bijbelkennis, preekvoorbereiding, pastorale vaardigheden en kerkregering.

We zitten dus nog in de fase van het toelichten van elke gemeente over dit nieuwe beleid. Dat moet zorgvuldig gebeuren zodat van meet af aan er draagvlak voor is en iedereen het doel ervan begrijpt. De komende maanden zullen we dan ook druk bezig zijn met seminars in het hele noorden van Malawi om dit beleid toe te lichten... in het Tumbuka! Gelukkig heb ik een vertaler bij me, beetje bij beetje leren we de taal iets beter.
Hieronder  wat foto´s van een deel van de taakgroep bezig om het beleid zo eenvoudig mogelijk te vertalen in het Tumbuka. Tenslotte zijn de meeste mensen in de kerk nauwelijks geschoold en moet het dus echt eenvoudig zijn. In de tussentijd werk ik aan het verzamelen van materiaal en samenstellen van de basistraining voor kerkenraden. Mooi werk! We hopen dat het voorspoedig mag blijven verlopen en dat het tot opbouw mag zijn van Gods kinderen hier en de uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn als je wilt reageren op onze blogberichten.