Nieuwe blog via mail binnenkrijgen?

woensdag 20 juni 2012

Zending verbindt!

In NL is er een landelijke actie van de kinderen van de Hervormde Zondagsscholen Bond voor de zondagsscholen van onze kerk hier in Malawi. Prachtig dat op deze manier kinderen voor kinderen bezig zijn! De zondagsschool van Bleskensgraaf (onze thuisgemeente) wilde graag dit project wat dichterbij brengen voor de kinderen. Zo hebben ze ons gevraagd om contact te leggen met een zondagsschool in een van de dorpen. Efron, onze tuinman, komt uit Emazinyeni en zijn zus is zondagsschool juf. De link was dus snel gelegd. In Bleskensgraaf zijn de kinderen en de leiding leuk bezig geweest om kaarten te schrijven en een tekening te maken aan de binnenkant. Vooraf hadden ze gevraagd om de volgende teksten in het ChiTumbuka te vertalen, zodat ze dat op de kaarten konden schrijven: ´Zoek Jezus vroeg, zoek Jezus veel. Wie Jezus heeft die heeft genoeg!´  en de leiding vanuit Bleskensgraaf schreef aan de leiding in Emazinyeni: ´we mogen samen vertellen aan kinderen over dezelfde God, in Malawi en in Nederland.´
Afgelopen zondag hebben onze kinderen de kaarten uitgedeeld op de zondagsschool in Emazinyeni. Wat een leuk gezicht al die enthousiaste kinderen. Alle leeftijden in 1 klas en als het druk is dan zijn er dus ruim 100 kinderen! We hebben ze het lied Read your Bible, pray every day aangeleerd. Binnenkort krijgt de zondagsschool in NL een brief waarin vanuit Malawi allerlei vragen gesteld worden over hoe het in NL gaat. Zending verbindt!
Hierbij een foto impressie. En via de volgende link kunt u er nog een filmpje van bekijken. link tot 10 juli beschikbaar...


dinsdag 12 juni 2012

Bouwstenen

De gemeente van Nyungwe, richting de grens met Tanzania, telt 14 preekplaatsen. De kerk groeit, de gemeente is dankbaar. Met een taakgroep van de synode heeft ze hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de komende jaren. Een van de speerpunten daarin is het verbeteren van de preek(voorbereiding). Die wordt in de meeste gevallen gedaan door iemand van de kerkenraad, de predikant moet namelijk 14 preekplaatsen bedienen. De moedergemeente is bijna klaar met het uitbouwen van de kerk. De laatste stenen liggen klaar, hier en daar moet nog een lik verf.


Deze gegevens gaven mij het thema ´bouwstenen´ om mee te beginnen tijdens het eerste seminar in een serie van vijf over een periode van 4 maanden. Tussendoor maken ze huiswerk en passen ze het geleerde toe door aan een preek te werken.

upharazgi = de preek

Ik ben begonnen om hun kerk te tekenen en heb de stenen verschillende kleuren gegeven. ´...dit is jullie kerk, het bestaat uit allemaal stenen. Uit wat voor stenen vinden jullie dat jullie kerk gebouwd moet worden?´ vroeg ik. Iedere aanwezige moest naar voren komen om zijn ´steentje bij te dragen´.  Zomaar een greep uit de antwoorden; aanbidding van God, gemeenschap van zijn kinderen, gebeden, de bijbel en de preek, wijsheid en geduld, leiding geven, etc.
Daarna hebben we geconstateerd dat er een kleur steen nadrukkelijk aanwezig is in de tekening, de gele stenen die symbool staan voor de bijbel en de preek. De kerk wordt dus vooral gebouwd door de Bijbel en de uitleg daarvan! Het geeft het belang aan van deze seminars, dat ouderlingen en diakenen leren om een eenvoudige preek of bijbelstudie te maken. Tijdens het seminar gingen we in groepen uiteen om het geleerde toe te passen, vragen te bespreken en een eigen ´actionplan´ te schrijven voor de komende weken.
Volgende week mag ik er weer heen voor deel 2. We zijn erg benieuwd hoe ze met het huiswerk en hun eigen ´actionplan´ (doelen) zijn omgegaan, welke vragen er zijn en of het lukt om een begin te maken met een preek of bijbelstudie! Zo mogen ze telkens een steentje bijdragen aan het huis van God. Tijdens de bijbelstudie dachten we na over het leven van Salomo. Hij vroeg God om een opmerkzaam hart om zo met de gaven van onderscheiding leiding te kunnen geven aan het volk. En als het gaat om het bouwen aan het huis van God lezen we in zijn psalm 127; Als de HEERE het huis niet bouwt,
tevergeefs zwoegen de bouwers eraan...´ Kortom; Salomo herinnert ons eraan dat we een instrument mogen zijn in Gods hand. Gemeenteopbouw doen we dus niet met elkaar voor God, maar God bouwt aan Zijn gemeente en zet ons daarbij in. We mogen allemaal een steentje bijdragen.

woensdag 6 juni 2012

feestje en ´restaurant´

Een impressie van de verjaardag van Marieke, dinsdag 29 mei.
Gezellige dag, mooi weer, leuke mensen!
Het was die dag wel even wennen; het bekende patroon van familie en vrienden die een bakkie komen doen zou dit jaar anders zijn. Op zulke momenten mis je het vertrouwde wel een beetje. Op zulke momenten is de post en e-mail extra leuk, allemaal bedankt!
De andere zendelingen willen hier het recept van de heerlijke appeltaart, ´de Hollandse versie´.

De volgende dag heb ik met Neelke nog een bezoek gebracht bij Cathy, een vrouw met wie ik contact heb. Zij runt hier in Ekwendeni op de markt een restaurantje. Neelke zei na afloop ´... zullen we het hier een keer gezellig gaan maken...´ Ze had wel iets anders voorgesteld van een restaurant. Er zaten toch twee gasten en dat is voor Cathy een welkome bron van inkomsten. Leuk om hier een bezoekje te brengen.
achter het zeil is de keuken...

met Cathy in haar restaurant