Nieuwe blog via mail binnenkrijgen?

dinsdag 20 augustus 2013

Preken, hoe doe je dat?

Preaching Seminar for Ministers

Een seminar over preken voor predikanten. Terwijl ik ben uitgezonden om kerkenraden toe te rusten. Dat heeft dus wel even wat uitleg nodig.
We hebben vorig jaar een training voor kerkenraden over preken gekregen van een GZB collega uit Zimbabwe. Die hebben we vertaald en in een echte dorpsgemeente uitgeprobeerd. De meeste preken worden hier door ouderlingen en diakenen gehouden, onder meer omdat er een groot predikantentekort is. Helaas hebben de meeste ouderlingen en diakenen nooit onderwijs ontvangen om een Bijbelgedeelte uit te leggen. Het scholingsniveau is sowieso laag, m.n. in de dorpen. Er is ook geen leescultuur, het weinige geld dat men heeft besteden ze dan ook niet aan boeken. Als ze al een Bijbel hebben kunnen ze er vaak niet goed uit lezen. De gemeentepredikanten zijn druk bezet met het besturen van de kerk, de gemeente telt altijd meerdere preekplaatsen. Op een zondag kan hij maar 1 preekplaats bedienen. Wat er in de rest van de gemeente gebeurt tijdens de dienst weten ze meestal niet. Dat is jammer, want zo missen ze wel een hoofdtaak waar ze toe geroepen zijn om het Woord van God te verkondigen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat, de predikant samen met de kerkenraad verantwoordelijk blijft voor de prediking in de gemeente, ook als een predikant er zelf niet kan voorgaan. Met deze training willen we de predikanten inzetten om hun kerkenraden toe te rusten. Zo kunnen ze toch hun verantwoordelijkheid voor de prediking nemen.
De training die we aangereikt kregen is prachtig, maar in onze situatie eigenlijk iets te lijvig en voor een deel van de doelgroep ook wel te hoog gegrepen. In de afgelopen maanden hebben we de training dan ook herschreven, vereenvoudigd en flink ingekort. De tijd lijkt nu rijp om het in de hele kerk in te zetten.

De meeste gemeentepredikanten houden jaarlijks een ouderlingenschool. Dan komen ze een aantal middagen bij elkaar om toegerust te worden. Het materiaal dat hiervoor gebruikt wordt is meestal een samenvatting van de kerkorde. Dat wordt dan gezamenlijk gelezen en toegelicht. Kennis over kerkbestuur is inderdaad belangrijk, maar onderwerpen zoals preken en pastoraat mogen niet gemist worden.


Heel mooi was de reactie van een van de deelnemers tijdens het Seminar. ´...eindelijk heb ik iets moois in handen om de ouderlingenschool een goede invulling te geven!..´

Een aantal mensen was gevraagd om een lezing te verzorgen. De eerste dag stond in het teken van bezinning op de roeping en verantwoordelijkheid van de predikanten en de Bijbelse grondmotieven. De avond van de eerste dag is het trainingsmateriaal gepresenteerd. Dag twee stond vooral in het teken van het bestuderen van de training in kleine groepen. Om daarna op de afsluitende dag de predikanten toe te rusten hoe deze training in de praktijk te geven aan hun kerkenraden. Hierbij lieten we de predikant aan het woord bij wie in de gemeente we deze training hebben uitgeprobeerd. Hij was erg enthousiast over de training. De mensen die in zijn gemeente toegerust zijn met deze training worden graag op de preeklijst gezet, de nieuwe manier van preken wordt in de gemeente erg goed ontvangen. Deze mensen gaan zelfs met hun trainingsmateriaal langs bij collega ouderlingen om hen op weg te helpen een preek voor te bereiden!We hopen en bidden dat alle deelnemers ook daadwerkelijk nu de noodzaak zien om hun kerkenraden toe te rusten en door dit Seminar gemotiveerd zijn om deze training in hun gemeente in te zetten en zo een bijbelse boodschap te laten klinken!