Nieuwe blog via mail binnenkrijgen?

woensdag 12 november 2014

Een eigen bijbel

Afgelopen woensdag was het dan zover. Tijdens ons verlof is er vanuit Bleskensgraaf geld ingezameld om de vrijwilligers van de Palliative Care een eigen Bijbel te geven. Met de bedoeling dat zij dan ook weer uit kunnen delen vanuit het Woord als ze bij patiënten thuis op bezoek zijn. Deze vrijwilligers zijn heel belangrijk voor het team van de Palliative care en de patiënten. Per gebied is er een groep vrijwilligers; die in hun eigen omgeving mensen bezoeken die dat nodig hebben, ze praktisch helpen en contact onderhouden met het ziekenhuis. Als we op outreach gaan, gaat er zonodig een vrijwillger mee die de weg weet en de patiënt kent.Vaak zijn de patiënten ernstig ziek en wordt er ook met ze gelezen en gebeden.
Maar deze vrijwilligers zijn ook mensen die hard moeten werken op het land om in hun eigen onderhoud te voorzien. Geld om iets aan te schaffen is er bijna niet. Een Bijbel had dus lang niet iedereen.

Om 8 uur wordt iedereen verwacht en om kwart voor 10 is alles en iedereen zover...we gaan beginnen. Er wordt geopend met gebed. Iedereen vertelt waar hij of zij vandaan komt en hoeveel patiënten er in dat gebied zijn. Daarna word het onderwerp voeding besproken. Juist voor patiënten met HIV/aids en kanker is goede voeding met voldoende vitamines en eiwitten belangrijk voor hun weerstand.

 

 
 
 
 
Na de middagpauze worden de Bijbels uitgedeeld. De vrijwilligers beginnen spontaan te zingen met de Bijbels in de lucht. "Chiuta yiwemi..." God is goed.

 
 

Ze zijn er zichtbaar blij mee. We vragen hoeveel mensen er al thuis een eigen Bijbel hadden. Van de 44 aanwezigen hadden er 13 een eigen Bijbel. Het middagprogramma wordt ingevuld door de dominee van het ziekenhuis over het thema spiritual care. Ziekenzorg en geestelijke zorg gaan hier hand in hand. Er wordt gekeken naar de hele mens op medisch, geestelijk en pastoraal vlak. We heben een rollenspel en na de les worden er in groepjes vragen besproken.

 
 
 
Een geslaagde dag. We hopen dat de Bijbels en de trainingen tot zegen mogen zijn voor de vrijwilligers zelf en voor de patiënten die ze bezoeken.

1 opmerking:

Fijn als je wilt reageren op onze blogberichten.