Nieuwe blog via mail binnenkrijgen?

woensdag 18 november 2015

Graduation Trainers

De trainers wisten dat ze aan het einde van hun opleiding een certificaat zouden krijgen, maar dat ze nog iets bijzonder mee zouden krijgen maakte hen toch wel heel nieuwsgierig.
Want voor in de kerk stond een tafel met daarop iets onder een kleed....
Sommige trainers hadden inmiddels thuis ook post ontvangen vanuit de Grote Kerk Gemeente in Zwolle. Daar hebben ze een actie op touw gezet waarbij gemeenteleden een trainer uit Malawi konden 'adopteren'. Hiermee is geld opgehaald om de trainers bij hun diplomering een bijzonder cadeau te geven: English Study Bible. Een prachtig cadeau wat enorm is gewaardeerd!

Tot 24 november is via deze link een korte documentaire te zien van het project
http://we.tl/U6IiYLpWfJ
Daarna is hij ook te vinden via www.gzb.nl

Hierbij een serie foto's van de Graduation Basic Elder School Trainers


Golf-Shirts met logo van de GZB + PKN Grote Kerkgemeente te Zwolle + de Presbyteriaanse Kerk van Malawi. Daarachter de ESV studiebijbels

 Arie vd Poel en Nico de Waal zijn als Guests of Honor, namens de GZB aanwezig

 Arie vd Poel spreekt de groep trainers en kerkleiding toe vanuit het Spreuken boek: '...the fear of the Lord is the beginning of all wisdom...'

GZB collega Martijn vd Boogaart laat zien dat er ontzettend veel is ontwikkeld op het gebied van toerusting in 4 jaar tijd. Er was voorheen geen materiaal en er waren geen mensen opgeleid tot trainers. Nu is er in de hele kerk hetzelfde materiaal en zijn er overal trainers beschikbaar om ouderlingen en diakenen toe te rusten.

Dominee Victor Kapira zal op termijn Tjerk opvolgen. Hij is deze maand begonnen aan zijn opleidingstraject, met name learning on the job

 Dan de uitreiking van de Certificaten + Studiebijbels + t-shirts

 Met dit shirt zijn de trainers herkenbaar als Presbytery Trainer

 Als je in Malawi iemand groet of feliciteerd dan geef je niet zomaar een handje! Dat gaat in drievoud.

 Alle trainers krijgen ook een persoonlijke kaart mee van de Grote Kerkgemeente uit Zwolle


Wij zien het samen wel zitten om de komende tijd het stokje over te dragen!

Deze feestelijke diplomering is een mijlpaal in de presbyteriaanse kerk van Malawi. Je vraagt je misschien af of er voorheen dan geen ouderlingen werden getraind. Zeker wel, elke predikant probeerde elk jaar invulling te geven aan the Elder School. En vanuit het departement voor toerusting in de kerk werden ook lessen verzorgd. Zowel de toerusting door de predikanten en vanuit het departement was heel sterk gebonden aan de persoon die de toerusting gaf. Er was geen materiaal voorhanden en ontwikkeld om er op een goede manier invulling aan te geven.
Dan is het goed om te weten dat in veruit de meeste kerkjes van de presbyteriaanse kerk geen vaste predikant is. Veruit het meeste werk in de kerk wordt gedaan door mensen die er nooit echt systematisch voor zijn toegerust.

Vanaf 2012 is er hard gewerkt aan de ontwikkeling modules voor de basis training voor ouderlingen en diakenen. Ik heb een groep mensen uit alle geledingen van de kerk bij elkaar gezet om na te denken over wat ouderlingen en diakenen minimaal moeten weten en waarin zij moeten worden toegerust. Deze mensen kozen de volgende onderwerpen: Leiderschap, Preken, Pastoraat, Bijbelkennis, Geestelijk leven, Evangelisatie & Discipelschap, Rentmeesterschap en financieel beheer, Gemeente groei en ontwikkeling, Kerkbestuur.
Met materiaal wat al wereldwijd is ontwikkeld zijn we deze onderwerpen gaan invullen en aanvullen. Na de presentaties van de onderwerpen werd dit door de groep besproken en van commentaar voorzien voor verbeteringen. Dit schrijven en herschrijven, plus het uitproberen in 22 gemeenten is een tijdrovende bezigheid geweest.

Daarna zijn uit alle 25 presbyteries (classis) trainers opgeleid om de ouderlingen en diakenen in hun werkgebied toe te rusten met de basis training: Basic Elder School.

Nu ze hun diploma hebben en een prachtig shirt, zullen ze nog meer worden herkend als trainers.
De studiebijbel zal hen zeker helpen om zich goed voor te bereiden!

Daags na de diplomering stond meneer Phiri (van den Berg) alweer voor een groep ouderlingen met een les over Rentmeesterschap. In vol ornaat met een prachtig herkenbaar t-shirt en de Studie Bijbel volop in gebruik! We zochten hem op met een delegatie van de GZB; Tijmen van Steeg (Financial Controller) en Nico de Waal (bestuur)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn als je wilt reageren op onze blogberichten.