Nieuwe blog via mail binnenkrijgen?

woensdag 23 maart 2016

Holy Week - Hope for the nations

De stille week voor Pasen wordt hier de Holy Week genoemd in Malawi.
Elke dag zijn er gebedsamenkomsten per wijk, diensten, koorzang en bijbellessen in de kerk.

De week begon al goed, hoopgevend! Op Palmzondag kwam de zondagsschool net als met de intocht in Jeruzalem met palmtakken zingend de kerk in. De preek ging over wat er werd gezongen: Hosanna. wat 'red ons toch / bevrijd ons' betekent. Uitzien naar de Messias die inderdaad alleen kan verlossen.

Op maandagmiddag trok de lucht dicht met zwaar onweer op komst.


 Net voordat overal in de wijken de prayers begonnen was daar ineens een prachtige regenboog boven de berg buiten het dorp te zien. Het bleef ook droog tot de avond, waardoor overal mensen in groepjes onder een mangoboom bijeen konden komen.Wij lazen in onze wijk uit Markus 22 vers 15-19 waar Jezus de vloer aanveegt met alle regeltjes en oponthoud in het huis van Zijn Vader, waardoor mensen m.n. vreemdelingen gehinderd werden om te komen aanbidden.  We lazen daarbij ook uit Jesaja 56 vers 6-8

 6 En de vreemdelingen die zich bij de HEERE voegen
    om Hem te dienen en om de Naam van de HEERE lief te hebben,
        om Hem tot dienaren te zijn;
    allen die de sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen,
    en die aan Mijn verbond vasthouden:
 7 hen zal Ik ook brengen naar Mijn heilige berg,
    en Ik zal hen verblijden in Mijn huis van gebed.
    Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op Mijn altaar.
    Want  Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken.
 8 De Heere HEERE,
    Die de verdrevenen uit IsraĆ«l bijeenbrengt, spreekt:
    Ik zal er tot Hem nog meer bijeenbrengen,
    naast hen die al tot Hem bijeengebracht zijn.


Met het prachtige uitzicht op de regenboog nog op mijn netvlies lees je die woorden in een ander licht. Dat deze plaats een plaats van gebed mag zijn voor de volken! Hoop voor de volken! Dat is waar Jezus voor kwam. Daarom was Hij ook zo furieus dat er in de tempel zo veel drempels werden opgeworpen om te aanbidden. Dat had God nooit zo bedacht: geldwisseltafels en offerdieren verkoop in de tempel. Regeltjes hier en procedures daar; de vreemdelingen, de buitenstaanders liever niet ....
God wil juist dat alle mensen zich verblijden om in Zijn nabijheid te zijn.

God wilde onder de mensen zijn! De volken ontmoeten in Zijn tempel, Een plaats van aanbidding moest het zijn en hoop voor de volken. Alle obstakels om te aanbidden moeten weg. God doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Jezus baande de weg, eerst in de tempel op de berg later op de heuvel buiten de stad. Het licht breekt door in hemelse kleuren.

De toegang is vrij door Golgotha. Op die heuvel buiten de stad gloort hoop voor alle volken.

Holy Week  - Hope for the nations

zaterdag 5 maart 2016

Bijbelclub

Als Anita en ik aan komen lopen komen er gelijk blij een paar kinderen op ons afgerend. Ze dragen graag onze tassen naar binnen of geven even een hand tot we binnen zijn. Het is vrijdag middag en we hebben onze wekelijkse bijbelclub op de blindenschool. We leven met de bijbelverhalen en teksten nu toe naar Pasen. De kinderen doen heel goed mee. Daarna gaan we kralen rijgen, met de duplo spelen of op het bord tekenen.

Een paar weken geleden weken geleden vertelden we op de zondagschool het verhaal van de blinde Bartimeus. De collecte hebben we toen bestemd voor de blindenschool. Daar is zeep en suiker voor gekocht. En een groepje kinderen van de zondagsschool mocht mee om het uit te delen en mee te doen met de club. Het was een mooi stukje zichtbaar maken van het Evangelie voor de kinderen.

Onder het spelen loop ik nog even naar buiten om te kijken naar de voortgang van de bouw van de watertank en nieuwe wasbakken. Deze gaan verbonden worden met een nieuwe waterput die geslagen is. Daarmee zullen ze gratis water krijgen en het water is er dan altijd!
Voor zo'n project heb je alleen wel heel veel geduld nodig...

Ik ga weer op het vrolijke gezang af. Zingen doen de kinderen altijd, En het klinkt geweldig. Dat is echt hun talent waarmee ze God groot mee maken.